مهندس افشین محمد نژاد مدیر عامل شرکت هیراد گسترش تجارت مشاوره سرمایه گذاری و تجارت بین الملل مشاوره برندینگ و کسب و کار در حوزه زیبای
مهندس خدایار عزیزی معاونت شرکت هیراد گسترش تجارت داوری در امور تجاری ، صنعتی و بین اللملی کارشناس رسمی دادگستری مشاور تخصصی امور قرار دادها مشاور امور حقوقی برندینگ
مهندس میثم رضوی مدیر روابط عمومی و تبلیغات شرکت هیراد گسترش تجارت مشاور روابط عمومی و برندینگ تبلیغات دیجیتال مارکتینگ سرمایه گذاری و برنامه ریزی کسب و کار
سرکار خانم پریسا کریمی ریاست مجموعه سالن های زیبایی پرنسا متخصص رنگ و لایت مشاوربرندینگ سالن های زیبایی کراتین ، احیاء و سلامت مو